Rävling

En rävling är nästan alltid hungrig. Denna finsmakande vegetarian gillar nästan allt vad växtriket har att erbjuda. Bär av olika slag, svamp, grönsaker och nypallade äpplen är det en rävling gillar mest. Det är välkänt att en rävling är extremt bra på skörda, men tyvärr väldigt dålig på att odla. Plantera, vattna, gallra och hacka, det är inget bra rävlingsgöra. Som tur är finns det många grönsaksland i närheten av rävlingskogen... 

Namnet rävling har vi haft med oss i många år innan vi visste hur en sådan ser ut. En vinterkväll 2006 uppstod de första skisserna, och två år senare hamnade den i screenram och kunde börja tryckas på tröjor.

Rävling i butiken